ข่าวและกิจกรรม
มีจำหน่ายแล้ว มอเตอร์และเกียร์บ๊อคสำหรับรถมิกเซอร์จาก KYB JAPAN
วางจำหน่ายแล้ว สำหรับมอเตอร์ เกียร์บ๊อค และ Piston Pump สำหรับใช้งานในรถมิกเซอร์
รายละเอียดรุ่นที่มีจำหน่าย

1. เกียร์บ๊อค สำหรับใช้งานในรถมิกเซอร์

 2. มอเตอร์ à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸šà¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¹ƒà¸™à¸£à¸–มิกเซอร์

3. ปั๊ม à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸šà¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¹ƒà¸™à¸£à¸–มิกเซอร์
ย้อนกลับ