ข่าวและกิจกรรม
ตัวอัดจารบีอัตโนมัติ แบบจิ๋ว BEKA One
เครื่องอัดจารบีอัตโนมัติ รุ่น BEKA One สำหรับหนึ่งจุดอัด
ข้อมูลทางเทคนิก

ปริมาณจารบี                          120 ซ๊ซี
ปริมาณการเติม                       ได้ 6 ครั้ง = 720 ซีซี
เกรดจารบี                             NLGI2
อุณหภูมิ                               -20 ถึง +60 องศา
แรงดัน                                 10 บาร์
ขนาด / ความสูง                     70 มม. / 120 มม.
พลังงาน                              à¹à¸šà¸•à¹€à¸•à¸­à¸£à¸µà¹ˆà¹ƒà¸™à¸•à¸±à¸§
ระยะเวลาการทำงาน / ครั้ง         1 / 3 / 6 / 12 / 24 เดือน
อายุแบตเตอรี่                        48 เดือน ( 4 ปี ) 
เกลี่ยว                                à¸‚นาด G 1/4ย้อนกลับ