ปั๊มเป่าปูน HORI คอมเพรสเซอร์ ปั๊มเป่าปูน HORI พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล